خدمات مشتریان

تضمین اصالت کالا

  • تضمین اصالت کالا
  1. کالاهای تحویل شده کاملا با شرایط ذکر شده در توضیحات کالا در هنگام فروش منطبق می باشند.
  2. کالای ارائه شده اصل می‌باشند.
  3. گارانتی ها و الزامات قانونی مورد نیاز را دارا می‌باشند.
  4. در صورتی که کالا وارداتی باشد حتما از طرق قانونی وارد کشور شده اند.