فر کننده چرخشی مو سورکر مدل SK-688

۲,۳۱۳,۰۰۰تومانءءء

فر کننده مو پریتک مدل TB-872

۲,۲۲۰,۰۰۰تومانءءء

دستگاه فر مو بیورر مدل HT53

۳,۹۰۰,۰۰۰تومانءءء

دستگاه فر مو بانوان بیورر مدل HTE30

۱,۰۵۰,۰۰۰تومانءءء

فر کننده مو سورکر مدل HB-746F

۱,۶۱۳,۰۰۰تومانءءء

فرکننده مخروطی مو پروویو مدل PW-4110

۱,۶۸۸,۰۰۰تومانءءء

فرکننده پریتک مدل TB-902

۱,۹۸۸,۰۰۰تومانءءء

فر کننده چرخشی مو سورکر مدل SK-689