کاندوم کاپوت مدل ۳۰ میکرون بسته ۱۰ عددی

کاندوم تاخیری ناچ کودکس مدل Double Delay بسته ۱۰عددی

کاندوم تاخیری کدکس مدل Master 3 In 1 بسته ۱۲ عددی

کاندوم خاردار کاپوت مدل Orgasmic بسته ۱۲ عددی

کاندوم خاردار و حلقوی کدکس مدل Matador بسته ۱۲ عددی

کاندوم کاپوت مدل Micro Thin بسته ۱۲ عددی

کاندوم کاپوت مدل NON-STOP بسته ۱۰ عددی

کاندوم کدکس مدل Red largo بسته ۱۲ عددی

کاندوم ناچ کدکس مدل Sensitive pro-sensation بسته ۱۲ عددی

کاندوم کاپوت مدل BIG DOTS بسته ۱۰ عددی

کاندوم کاپوت مدل pomegra tight بسته ۱۲ عددی

کاندوم کدکس مدل Stand Up Classic بسته ۱۲ عددی