فشارسنج بیورر مدل BM44

۲,۰۰۰,۰۰۰تومانءءء

فشارسنج دیجیتالی امرن مدل M2

۲,۲۳۰,۰۰۰تومانءءء

فشارسنج دیجیتال بازویی امرن مدل M6

۳,۹۲۰,۰۰۰تومانءءء

فشارسنج دیجیتال بازویی امرن مدل M1 Basic

۱,۷۱۰,۰۰۰تومانءءء

فشار سنج دیجیتال بیورر مدل BM57

۲,۲۵۰,۰۰۰تومانءءء

فشارسنج عقربه ای بی ول مدل WM-62S

۱,۰۵۰,۰۰۰تومانءءء

دستگاه فشارخون سخنگو جامپر مدل JPD-HA210

۱,۴۱۰,۰۰۰تومانءءء

فشارسنج بازویی دیجیتال بیورر مدل BM51

فشارسنج دیجیتال بی ول مدل PRO-36

۲,۱۰۰,۰۰۰تومانءءء

فشارسنج دیجیتال بازویی امرن مدل M7

۴,۹۹۰,۰۰۰تومانءءء

فشارسنج دیجیتال با آدابتور بی ول مدل PRO-35

فشارسنج دیجیتال با آدابتور بی ول مدل PRO-33