گوشی طبی بی ول مدل WS-1

گوشی طبی بی ول مدل WS-2

گوشی طبی بی ول مدل WS-3

پالس اکسیمتر زیکلاس مد مدل CMS50DL

پالس اکسیمتر زیکلاس مد مدل CMS50D1

پالس اکسیمتر دیجیتال کودک زیکلاسمد مدل QB

پالس اکسیمتر زیکلاس مد مدل CMS50 D1

۱,۳۰۰,۰۰۰تومانءءء

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM 70

۵,۳۰۰,۰۰۰تومانءءء

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM 15

۲,۱۰۰,۰۰۰تومانءءء