نمایش 1–12 از 49 نتیجه

نمایش 9 24 36

فرش ماشینی۱۲۰۰شانه کد ۸۰۰۰

۶/۲۵۰/۰۰۰تومان۱۲/۵۰۰/۰۰۰تومان
 • برند: فرش ماهور
 • تراکم: 3600
 • ارتفاع خاب: 6±1 میلی‌متر
 • جنس نخ: اکریلیک و مُدال

فرش مدرن گل‌ برجسته طرح سروین

۶/۰۰۰/۰۰۰تومان۱۲/۰۰۰/۰۰۰تومان
 • برند: فرش ماهور
 • تراکم: 3600
 • ارتفاع خاب: 6±1 میلی‌متر
 • جنس نخ: اکریلیک

فرش وینتیج الیا، ۱۲۰۰ شانه گل برجسته

۶/۲۵۰/۰۰۰تومان۱۲/۵۰۰/۰۰۰تومان
 • برند: فرش ماهور
 • تراکم: 3600
 • ارتفاع خاب: 6±1 میلی‌متر
 • جنس نخ: اکریلیک و مُدال

فرش ماشینی ۱۲۰۰شانه گل برجسته طرح درین

۶/۰۰۰/۰۰۰تومان۱۲/۰۰۰/۰۰۰تومان
 • برند: فرش ماهور
 • تراکم: 3600
 • ارتفاع خاب:6±1 میلی‌متر
 • جنس نخ: اکریلیک

فرش ماشینی ۱۲۰۰شانه گل برجسته طرح آمیتیس

۶/۲۵۰/۰۰۰تومان۱۲/۵۰۰/۰۰۰تومان
 • برند: فرش ماهور
 • تراکم: 3600
 • ارتفاع خاب:6±1 میلی‌متر
 • جنس نخ: اکریلیک

فرش ماشینی ۱۲۰۰شانه کد-آتوسا

۶/۲۵۰/۰۰۰تومان۱۲/۵۰۰/۰۰۰تومان
 • برند: فرش ماهور
 • تراکم: 3600
 • ارتفاع خاب: 6±1 میلی‌متر
 • جنس نخ: اکریلیک و مُدال

فرش ماشینی ۱۲۰۰شانه کد-دلوان

۶/۰۰۰/۰۰۰تومان۱۲/۰۰۰/۰۰۰تومان
 • برند: فرش ماهور
 • تراکم: 3600
 • ارتفاع خاب: 6±1 میلی‌متر
 • جنس نخ: اکریلیک و مُدال

فرش ماشینی ۱۲۰۰شانه کد-رسام

۶/۰۰۰/۰۰۰تومان۱۲/۰۰۰/۰۰۰تومان
 • برند: فرش ماهور
 • تراکم: 3600
 • ارتفاع خاب: 6±1 میلی‌متر
 • جنس نخ: اکریلیک و مُدال

فرش ماشینی ۱۲۰۰شانه گل برجسته مدل پاییزان

۶/۰۰۰/۰۰۰تومان۱۲/۰۰۰/۰۰۰تومان
 • برند: فرش ماهور
 • تراکم: 3600
 • ارتفاع خاب: 6±1 میلی‌متر
 • جنس نخ: اکریلیک و مُدال

فرش ماشینی ۱۲۰۰شانه کد۸۰۳۲

۶/۲۵۰/۰۰۰تومان۱۲/۵۰۰/۰۰۰تومان
 • برند: فرش ماهور
 • تراکم: 3600
 • ارتفاع خاب: 6±1 میلی‌متر
 • جنس نخ: اکریلیک و مُدال

فرش ماشینی ۱۲۰۰شانه کد۸۰۲۰

۶/۲۵۰/۰۰۰تومان۱۲/۵۰۰/۰۰۰تومان
 • برند: فرش ماهور
 • تراکم: 3600
 • ارتفاع خاب: 6±1 میلی‌متر
 • جنس نخ: اکریلیک و مُدال

فرش ماشینی ۱۲۰۰شانه کد۸۰۱۸

۶/۲۵۰/۰۰۰تومان۱۲/۵۰۰/۰۰۰تومان
 • برند: فرش ماهور
 • تراکم: 3600
 • ارتفاع خاب: 6±1 میلی‌متر
 • جنس نخ: اکریلیک و مُدال