نمایش 1–12 از 87 نتیجه

نمایش 9 24 36

نائین (85)

فرش۴ و نیم متری جفت مشابه نایین کد ۴۵۴-۴۵۳

۵۳/۰۰۰/۰۰۰تومان
 • شماره فرش ها 453,454
 • محل بافت نایین
 • ابعاد 232*152 سانتیمتر
 • ریز تقریبی 9لا(حدود 45رج)
 • طرح لچک ترنج
 • وزن هر فرش حدود 10کیلوگرم

فرش۴ و نیم متری نایین کد ۱۷۷

۲۴/۷۰۰/۰۰۰تومان
 • شماره فرش177
 • محل بافت نایین
 • ابعاد 242*155 سانتیمتر
 • ریز تقریبی 9لا(حدود 45رج)
 • طرح لچک ترنج
 • وزن حدود 10کیلوگرم

فرش۴ و نیم متری نایین کد ۶۰

۴۷/۰۰۰/۰۰۰تومان
 • شماره فرش60
 • محل بافت نایین
 • ابعاد  248*160 سانتیمتر
 • ریز تقریبی 6لا(حدود ۶۰ رج)
 • طرح درباری
 • وزن حدود 9کیلوگرم

فرش۴ و نیم متری نایین کد ۱

۴۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
 • شماره فرش 1
 • محل بافت نایین
 • ابعاد 250*170 سانتیمتر
 • ریز تقریبی 250*170 سانتیمتر
 • طرح لچک ترنج
 • وزن حدود 10کیلوگرم

فرش ۹ متری نایین کد ۴۹۷

۷۲/۰۰۰/۰۰۰تومان
 • شماره فرش ها 497
 • محل بافت نایین
 • ابعاد 355*255 سانتیمتر
 • ریز تقریبی 9لا (حدود 45 رج)
 • طرح لچک ترنج مرتضوی
 • وزن هر فرش حدود 24 کیلوگرم

فرش ۹ متری نایین کد ۳۶۳

۷۱/۵۰۰/۰۰۰تومان
 • شماره فرش 363
 • محل بافت نایین
 • ابعاد 260*345 سانتیمتر
 • ریز تقریبی 9لا
 • طرح لچک ترنج
 • وزن حدود 22 کیلوگرم

فرش ۹ متری نایین کد ۸۳۵

۶۵/۵۰۰/۰۰۰تومان
 • شماره فرش 835
 • محل بافت نایین
 • ابعاد 356*256 سانتیمتر
 • ریز تقریبی 9لا (حدود 45 رج)
 • طرح لچک ترنج
 • وزن حدود ۲۴ کیلوگرم

فرش ۹ متری نایین کد ۱۲۲

۶۸/۵۰۰/۰۰۰تومان
 • شماره فرش 122
 • محل بافت نایین
 • ابعاد 370*250 سانتیمتر
 • ریز تقریبی 9لا(45رج)
 • طرح لچک ترنج روح الله
 • وزن لچک ترنج روح الله

فرش ۹ متری نایین کد ۴۷۵

۷۱/۵۰۰/۰۰۰تومان
 • شماره فرش 475
 • محل بافت نایین
 • ابعاد 360*260 سانتیمتر
 • ریز تقریبی 9لا (حدود 45 رج)
 • طرح اخوان شرکت
 • وزن حدود ۲۴ کیلوگرم

فرش ۶ متری نایین مدل ۱۰۱۶

۸۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
 • شماره فرش 1016
 • محل بافت نایین
 • ابعاد 320*212 سانتیمتر
 • ریز تقریبی 6لا (65رج)
 • طرح لچک ترنج
 • وزن حدود 15 کیلوگرم

فرش ۶ متری نایین کد ۳۲۶

۴۶/۵۰۰/۰۰۰تومان
 • شماره فرش 326
 • محل بافت نایین
 • ابعاد 300*207 سانتیمتر
 • ریز تقریبی 9لا (حدود 45 رج)
 • طرح اخوان شرکتی
 • وزن حدود 17 کیلوگرم

فرش ۶ متری نایین کد ۳۶۰

۴۶/۵۰۰/۰۰۰تومان
 • شماره فرش 360
 • محل بافت  نایین
 • ابعاد 308*205 سانتیمتر
 • ریز تقریبی 9لا (حدود 45 رج)
 • طرح لچک ترنج
 • وزن حدود 17 کیلوگرم