لاستیک خودرو یزد تایر مدل LUNAR سایز ۱۸۵/۶۰R15

لاستیک خودرو یزد تایر مدل گل مرکوری سایز ۲۰۵/۶۰R15

لاستیک خودرو بارز مدل P660 سایز ۱۷۵/۶۰/۱۳

لاستیک خودرو بارز سری Opti Drive plus مدل P680 سایز ۱۹۵/۶۰R15

لاستیک خودرو ایران تایر مدل ROXANA سایز ۱۸۵/۶۵/۱۵

لاستیک خودرو گلدستون مدل GS2030 سایز ۱۷۵/۶۰R13

لاستیک خودرو گلدستون مدل GS-2020 سایز ۱۸۵/۶۰/۱۴ دوحلقه

لاستیک خودرو گلدستون مدل GS2060 سایز ۱۹۵/۶۰/۱۵ – یک حلقه