پاوربانک استوریا مدل ST-PB02 ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلی آمپر

۱,۴۹۰,۰۰۰تومانءءء

شارژر همراه هیسکا مدل HP-110PD ظرفیت ۱۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت

۹۵۰,۰۰۰تومانءءء

پاوربانک استوریا مدل ST-PB01 با ظرفیت ۱۰۰۰۰ میلی آمپر

۱,۱۵۰,۰۰۰تومانءءء

شارژر همراه انرجایزر مدل UE30057PQ ظرفیت ۳۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت

۱,۸۷۰,۰۰۰تومانءءء

شارژر همراه هیسکا مدل QI-313PD ظرفیت ۳۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت

۲,۰۲۹,۰۰۰تومانءءء

پاوربانک هیسکا مدل QI-309PD ظرفیت ۳۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10065 ظرفیت ۱۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت

۷۲۰,۰۰۰تومانءءء

شارژر همراه ریمکس مدل RPP-296 ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت

۱,۰۹۰,۰۰۰تومانءءء

شارژر همراه هیسکا مدل HP-213 ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت

۱,۲۲۹,۰۰۰تومانءءء

شارژر همراه مک دودو مدل MC-1370 ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت

شارژر همراه ای دیتا مدل P20000QCD ظرفیت ۲۰۰۰۰mA/h

۱,۱۰۰,۰۰۰تومانءءء

شارژر همراه ای دیتا مدل P10000QCD ظرفیت ۱۰۰۰۰mA/h

۷۵۰,۰۰۰تومانءءء