منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP800A-GED

۳,۶۰۰,۰۰۰تومانءءء

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP700A-GED

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP530A-EUD

منبع تغذیه کامپیوتر سیلوراستون مدل Essential SST-ST50F-ES230 V2.0

۲,۹۹۹,۰۰۰تومانءءء

منبع تغذیه کامپیوتر سیلوراستون مدل Strider Platinum SST-ST1200-PT

۱۵,۳۰۰,۰۰۰تومانءءء

منبع تغذیه ماژولار گرین مدل GP850B-OCPT

۷,۰۰۰,۰۰۰تومانءءء

منبع تغذیه گرین مدل GP550A-UK PLUS

منبع تغذیه گرین مدل GP350A-ECO Rev3.1

۱,۵۵۰,۰۰۰تومانءءء

منبع تغذیه کامپیوتر فاطر مدل Fater TX1250M 80+ Gold توان ۱۲۵۰ وات

منبع تغذیه کامپیوتر فاطر مدل Fater TX1000M 80+ Gold توان ۱۰۰۰ وات

منبع تغذیه کامپیوتر فاطر مدل Fater TX850M 80+ Gold توان ۸۵۰ وات

منبع تغذیه کامپیوتر فاطر مدل Fater TX750 80+ GOLD توان ۷۵۰ وات