فرش حدود ۶ متری (زوج مشابه) نایین کد ۶۰۹ و ۶۱۰

فرش ۴ متری نایین کد ۱۸۲

فرش دایره قطر ۱۱۵ سانتیمتر نایین کد ۰۰۱

فرش ذرع و نیم قم حاجی رحیمی تمام ابریشم

فرش ۴ متری جفت مشابه گل ابریشم نایین

فرش ۹ لا نائین گل ابریشم

فرش دستباف هریس تبریز کد ۵۵۶۲۳ زمینه قرمز لاکی

۴۹,۸۵۷,۰۰۰تومانءءء

تابلو فرش دستی تبریز گل طولی کد ۱۵۱۴ درجه۱

تابلو فرش گل سبز دستی تبریز کد ۱۲۷۵ درجه ۱

فرش ۴ متری جفت مشابه نایین کد۴۹۴

۶۳,۰۰۰,۰۰۰تومانءءء

فرش ۴ متری نایین کد ۲۰۴

۲۶,۰۰۰,۰۰۰تومانءءء

فرش مربع ۴ متری کد ۵۹۲

۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومانءءء