ساندویچ ساز کاخلر مدل KH-213

۲,۹۴۵,۰۰۰تومانءءء

ساندویچ ساز هاردستون مدل SMA1321

۲,۲۶۸,۰۰۰تومانءءء

ساندویچ ساز کاخلر مدل ۲۱۲

۲,۴۷۰,۰۰۰تومانءءء

ساندویچ ساز پارس خزر مدل SM-850P

ساندویچ ساز بلانتون مدل SM2001

ساندویچ ساز بلانتون مدل BCD-SM1101

۳,۰۰۰,۰۰۰تومانءءء

ساندویچ ساز جنرال فیت مدل GF-250

۰تومانءءء

ساندویچ ساز ناسا الکتریک مدل NS-607

۲,۸۰۰,۰۰۰تومانءءء

ساندویچ ساز کاخلر مدل KH-212

۲,۸۰۹,۰۰۰تومانءءء

ساندویچ ساز کنوود مدل SM740

۳,۳۴۰,۸۶۴تومانءءء

ساندویچ ساز تکنو مدل Te-406

۲,۶۸۰,۰۰۰تومانءءء

ساندویچ ساز بیم مدل SM4403