میوه خشک کن تکنو مدل TE-461

۳,۱۱۰,۰۰۰تومانءءء

میوه و سبزی خشک کن مدل GP102

میوه و سبزی خشک کن مدل GP103

میوه خشک کن ولومی سان لوکس مدل ۰۲

۲,۲۸۰,۰۰۰تومانءءء

میوه خشک کن تکنو مدل TE-461

۳,۱۶۳,۷۵۰تومانءءء

میوه خشک کن دیجیتال سان لوکس مدل ۰۱

۲,۴۰۰,۰۰۰تومانءءء

دستگاه کالباس بر برقی آنولد مدل ۷۸۸۶۶ Brotschneidemaschine

میوه و سبزی خشک کن ویداس مدل VIR_5121

میوه و سبزی خشک کن سایا مدل GP 103

میوه و سبزی خشک کن سایا مدل GP 102