تردمیل مدل ۸۰۰۰ پلاس

۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومانءءء

دوچرخه اسپینینگ کراس فیتنس مدل Speed 500

تردمیل Fit Flex مدل T905

تردمیل ویژن T9550 همراه با کنسول ساده

تردمیل ویژن T9550 همراه با کنسول دلوکس

تردمیل ویژن T9250 همراه با کنسول دلوکس

تردمیل ویژن T9250 همراه با کنسول پریمیوم

تردمیل دوثابت باشگاهی AC موتور NordicTrack Elite 5000

تردمیل دوثابت باشگاهی AC موتور FIT FLEX T1000C

تردمیل دوثابت باشگاهی AC موتورFIT FLEX T-5000TFT

تردمیل دوثابت WESLO compact Sl

تردمیل دوثابت هورایزن Elite T5000-9