مینی فرز شیلدر مدل SH9557

فرز مینیاتوری شارژی رونیکس ۱۲۲ پارچه مدل ۳۴۲۰

۱,۸۵۰,۰۰۰تومانءءء

مینی فرز شیلدر مدل SH8080

مینی فرز رونیکس مدل RON-3111

۱,۶۷۰,۰۰۰تومانءءء

سنگ فرز رونیکس فرز آهنگری مدل ۳۲۵۰

۳,۶۱۵,۰۰۰تومانءءء

مینی فرز رونیکس مدل ۳۱۱۰

۲,۰۰۰,۰۰۰تومانءءء

فرز مینیاتوری رونیکس مدل ۳۴۰۴

۱,۳۹۰,۰۰۰تومانءءء

مینی فرز رونیکس مدل ۳۱۱۲

۱,۷۶۰,۰۰۰تومانءءء

دستگاه پولیش تفنگی رونیکس مدل ۶۱۱۵

۲,۶۰۰,۰۰۰تومانءءء

مینی فرز دیمردار رونیکس مدل ۳۱۰۰

۲,۳۲۳,۰۰۰تومانءءء

سنگ فرز رونیکس فرز سنگبری مدل ۳۲۶۰

۳,۶۱۵,۰۰۰تومانءءء

مینی فرز برقی دسته بلند دیمردار رونیکس مدل ۳۱۶۰

۲,۹۹۸,۰۰۰تومانءءء