چکش رونیکس مدل RH-4712 وزن ۳۰۰ گرم

۲۸۵,۰۰۰تومانءءء

چکش مهندسی ۱۰۰ گرمی نووا مدل NTH-2501

۱۸۱,۰۰۰تومانءءء

چکش دو شاخ ۲۵۰ گرمی دسته کوتاه نووا مدل ۶۲۲۴

۲۶۳,۰۰۰تومانءءء

چکش ایران پتک مدل AB 2610 وزن ۳۰۰ گرم

چکش وایزآپ مدل ۰۵۰۱۲۸ وزن ۴۰۰ گرم

چکش وایزآپ مدل ۰۵۰۱۳۰ وزن ۶۰۰ گرم

چکش وایزآپ مدل ۰۵۰۱۳۱ وزن ۹۰۰ گرم

تیشه ایران پتک مدل AQ 3410

۲۷۴,۰۰۰تومانءءء

چکش میخ کش ایران پتک مدل AM 1610 وزن ۷۵۰ گرم

چکش میخ کش ۱۳انسی ایران پتک مدل AM1310

۴۹۹,۰۰۰تومانءءء

چکش ایران پتک مدل AS 2410 وزن ۲۰۰ گرمی

چکش ایران پتک مدل AS 2210 وزن ۱۰۰ گرمی