پیچ دستی رونیکس مدل ۷۵۰۴

۱۹۰,۰۰۰تومانءءء

پیچ دستی رونیکس مدل RH-7604

۱۰۵,۰۰۰تومانءءء

گیره ظریفکاری ایران پتک مدل KE 1011

گیره ظریف کاری ایران پتک مدل KE 1010

گیره ظریفکاری ایران پتک مدل KE 1011

۵۲۰,۰۰۰تومانءءء

گیره رومیزی ایران پتک مدل KA 1810 سایز ۱۸۰ میلی متر

۹,۵۰۰,۰۰۰تومانءءء

گیره رومیزی ایران پتک مدل KA 1610 سایز ۱۶۰ میلی متر

۸,۲۰۰,۰۰۰تومانءءء

گیره رومیزی ایران پتک مدل KA 1410 سایز ۱۴۰ میلی متر

۵,۹۹۰,۰۰۰تومانءءء

گیره رومیزی ایران پتک مدل KA 1210 سایز ۱۲۰ میلی متر

گیره رومیزی ایران پتک مدل KA 101 سایز ۱۰۰ میلی متر

پیچ دستی رونیکس مدل RH-7214

۴۲۲,۰۰۰تومانءءء

پیچ دستی رونیکس مدل RH-7213

۴۱۲,۰۰۰تومانءءء