متر ۱۰ متری رونیکس مدل ۹۰۱۷

۲۹۸,۰۰۰تومانءءء

متر لیزری رونیکس مدل RH-9351

۲,۰۳۵,۰۰۰تومانءءء

متر لیزری رونیکس کد RH-9180

۴,۵۰۰,۰۰۰تومانءءء

تراز دستی ۴۰ سانتی متر نووا مدل NTL 2040

تراز ۳۰ سانتی متری نووا مدل NTL_2030

متر ۵.۵ متری رونیکس مدل RH-9060

۱۶۹,۰۰۰تومانءءء

متر ۲۰ متری رونیکس مدل RH-9802

۳۱۹,۸۰۰تومانءءء

متر ۵ متری رونیکس مدل RH-9061

۱۴۰,۰۰۰تومانءءء

متر ۳ متری کنزاکس مدل KMT-230

۹۸,۰۰۰تومانءءء

متر ۷.۵ متری واستر مدل VMTG475

تراز لیزری شیلدر مدل SH-7720

۱,۷۰۷,۹۰۰تومانءءء

تراز لیزری کنزاکس مدل KLL-3333

۶,۷۰۰,۰۰۰تومانءءء