متر ۱۰ متری رونیکس مدل ۹۰۱۷

۲۹۸,۰۰۰تومانءءء

متر ۵.۵ متری رونیکس مدل RH-9060

۱۶۹,۰۰۰تومانءءء

متر ۲۰ متری رونیکس مدل RH-9802

۳۱۹,۸۰۰تومانءءء

متر ۵ متری رونیکس مدل RH-9061

۱۴۰,۰۰۰تومانءءء

متر ۳ متری کنزاکس مدل KMT-230

۹۸,۰۰۰تومانءءء

متر ۷.۵ متری واستر مدل VMTG475

مولتی متر کلمپی دیجیتال رونیکس مدل RH 9603

۳,۶۱۵,۰۰۰تومانءءء

متر رونیکس مدل Rh-9055 طول ۵.۵ متر

۲۱۱,۰۰۰تومانءءء

متر ۵ متری رونیکس مدل Rh-9050

۱۹۰,۰۰۰تومانءءء

متر ۵۰ متری رونیکس مدل RH-9805

۵۴۹,۸۰۰تومانءءء

متر رونیکس مدل Rh-9075 طول ۷.۵ متر

۲۵۹,۸۰۰تومانءءء

متر ۵ متری نولان مدل NM-5M

۱۶۵,۰۰۰تومانءءء