جک هیدرولیک روغنی شیلدر مدل SH5510 ظرفیت ۵ تن

۱,۲۱۱,۹۰۰تومانءءء

جک خودرو کنزاکس ظرفیت ۵ تن مدل KBJ-205

جک روغنی دو تن رونیکس مدل RH-4901

۹۹۸,۸۰۰تومانءءء

جک خودرو کنزاکس ظرفیت ۲ تن مدل KFJ-202

جک روغنی خودرو آروا مدل ۴۳۷۱ ظرفیت ۳ تن

جک روغنی ۵ تن واستر کد ۰۰

جک هیدرولیک خودرو اکتیو تولز مدل AC-5102J ظرفیت ۲ تن

جک سوسماری خودرو اکتیو تولز مدل AC-3702J ظرفیت ۲ تن

۳,۱۳۲,۹۰۰تومانءءء

جک روغنی ۳۲ تن رونیکس مدل RH-4907

جک روغنی ۲۰ تن رونیکس مدل RH-4906

جک روغنی ۱۵ تن رونیکس مدل RH-4905

۲,۵۹۸,۰۰۰تومانءءء

جک روغنی ده تن رونیکس مدل RH-4904

۱,۹۸۸,۰۰۰تومانءءء