وایر شمع خودرو پرتو وایر مدل PW-PRI1 مناسب برای ریو مجموعه ۴ عددی

۲۶۳/۰۰۰تومان

کمپرسور باد فندکی دوو مدل DW25

۱/۱۱۰/۰۰۰تومان

کمپرسور باد فندکی دوو مدل DW55-P Plus

۲/۵۵۰/۰۰۰تومان

بوت وایر شمع خودرو پرتو وایر مدل PW-L90B مناسب برای تندر ۹۰ BERU مجموعه ۴ عددی

۸۱/۰۰۰تومان

بوت وایر شمع خودرو پرتو وایر مدل PW-L90V مناسب برای تندر ۹۰ مدل ولئو مجموعه ۴ عددی

۷۳/۰۰۰تومان

بوت وایر شمع خودرو پرتو وایر مدل PW-X1 مناسب برای زانتیا مجموعه ۴ عددی

۱۲۳/۰۰۰تومان

وایر شمع خودرو پرتو وایر مدل PW-PY1 مناسب برای پیکان کاربراتور مجموعه ۵ عددی

۱۱۹/۰۰۰تومان

بوت وایر شمع خودرو پرتو وایر مدل PW-206T5 مناسب برای پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و ۶ و پژو ۲۰۷ مجموعه ۴ عددی

۱۰۹/۰۰۰تومان

وایر شمع خودرو پرتو وایر مدل PW-PYA1 مناسب برای پیکان انژرکتور تک سوز مجموعه ۴ عددی

۱۲۳/۰۰۰تومان

وایر شمع خودرو پرتو وایر مدل PW-PTI1 مناسب برای تیبا انژکتوری دوگانه سوز و ساینا مجموعه ۴ عددی

۱۷۳/۰۰۰تومان

وایر شمع خودرو پرتو وایر مدل PW-PA1 مناسب برای پژو انژکتوری، سمند۱۸۰۰ و پژو پارس مجموعه ۴ عددی

۱۸۹/۰۰۰تومان

بوت وایر شمع خودرو پرتو وایر مدل PW-LIF-X60 مناسب برای لیفان مدل X60 مجموعه ۴ عددی

۱۲۳/۰۰۰تومان