بوت وایر شمع خودرو پرتو وایر مدل PW-BR320-330 مناسب برای برلیانس مدل ۳۲۰-۳۳۰ مجموعه ۴ عددی

۱۰۱,۹۰۰تومانءءء

بوت وایر شمع خودرو پرتو وایر مدل PW-L90B مناسب برای تندر ۹۰ BERU مجموعه ۴ عددی

۷۶,۹۰۰تومانءءء

بوت وایر شمع خودرو پرتو وایر مدل PW-L90V مناسب برای تندر ۹۰ مدل ولئو مجموعه ۴ عددی

۶۴,۹۰۰تومانءءء

بوت وایر شمع خودرو پرتو وایر مدل PW-X1 مناسب برای زانتیا مجموعه ۴ عددی

۱۰۸,۹۰۰تومانءءء

وایر شمع خودرو پرتو وایر مدل PW-PY1 مناسب برای پیکان کاربراتور مجموعه ۵ عددی

۱۰۵,۹۰۰تومانءءء

بوت وایر شمع خودرو پرتو وایر مدل PW-206T5 مناسب برای پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و ۶ و پژو ۲۰۷ مجموعه ۴ عددی

۹۶,۹۰۰تومانءءء

وایر شمع خودرو پرتو وایر مدل PW-NPI4 مناسب برای نیسان پیکاپ مجموعه ۴ عددی

۳۵۴,۹۰۰تومانءءء

وایر شمع خودرو پرتو وایر مدل PW-NP6 مناسب برای نیسان پاترول ۶ سیلندر مجموعه ۷ عددی

۲۸۳,۹۰۰تومانءءء

بوت وایر شمع خودرو پرتو وایر مدل PW-R4 مناسب برای رانا مجموعه ۴ عددی

۹۶,۹۰۰تومانءءء

وایر شمع خودرو پرتو وایر مدل PW-315 مناسب برای ام وی ام ۳۱۵ مجموعه ۴ عددی

۲۴۷,۹۰۰تومانءءء

وایر شمع خودرو پرتو وایر مدل PW-4110 مناسب برای ام وی ام ۱۱۰ مجموعه ۴ عددی

۲۱۲,۹۰۰تومانءءء

وایر شمع خودرو پرتو وایر مدل PW-3110 مناسب برای ام وی ام ۱۱۰ مجموعه ۳ عددی

۱۷۶,۹۰۰تومانءءء